O ADVOKATU

Osnovnu školu i gimnaziju završila u Saveznoj Republici Nemačkoj, a 1982. godine je diplomirala na Pravnom fakultetu.
Od 1994. godine je član advokatske komore Beograda, 1987. godine upisana je u registar sudskih tumača (prevodioca) za nemački jezik.
Prevashodno je zastupala interese u građanskoj materiji kako u Republici Srbiji, tako i u državama nemačkog govornog područja (naknade štete, postupci za raspravljanje zaostavštine, porodični sporovi, statusni sporovi, sporovi sa inostranim elementima, kao i sporovi stvarno pravne prirode), kao i određena zastupanja u krivično – pravnoj materiji.
Poznavalac privrednog prava, sa iskustvom od 11 godina rada u spoljnoj trgovini (uvoz-izvoz,carina).
Aktivno znanje engleskog jezika.

SUDSKI PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK

Sve vrste prevoda i složenih tekstova iz oblasti krivičnog prava, iz oblasti građanskog prava, mašinske oblasti, elektro-tehničke oblasti, prevodi medicinske dokumentacije,finansijske dokumentacije ( završni računi), sve vrste diploma, a takođe sve vrste usmenog prevođenja, pred policijom, sudovima i tužilaštvima, kao i pred drugim državnim organima.

PRAVNE OBLASTI

Građansko pravna materija

 • Stvarno pravo

  pravo vlasništva, pravo službenosti, založno pravo, pravo građenja

 • Obligaciono pravo

  sačinjavanje ugovora, sporovi povodom ugovora, naknada štete

 • Nasledno pravo

  ostavinski postupci, ugovori o doživotnom izdržavanju, zaveštanje

 • Porodično pravo

  sporovi radi razvoda braka, sporovi vezani za poveravanje i izdržavanje dece

 • Međunarodno privatno pravo

  postupci radi priznanja strane sudske odluke, posredovanje u sporovima sa međunarodnim elementom iz napred navedenih oblasti

 • Predmeti iz vanparnične materije

  uređenje ličnih stanja, uređenje porodičnih odnosa, uređenje imovinskih odnosa, uređenje drugih vanparničnih stvari

 • Privredno pravo

 • Upravno pravo

Krivično – pravna materija

 • Zastupanje u pretkrivičnim i krivičnim postupcima
 • Privredni prestupi
 • Zastupanje maloletnih izvršilaca krivičnih dela

KONTAKT

Sedište kancelarije : Nebojšina 32a, Vračar
Kontakt telefon : 064/111-77-99, 064/47-11-411, 011/34-44-036, 011/38-35-330